القند فی ذکر علَماء سمرقَند

میراث مکتوب- القند یکی از آثار دانشمند پرآوازه حنفی ماوراءالنهر، نجم‌الدین نسفی (461 ـ 573 هـ.ق) نویسنده کتاب معروف عقاید نسفی است. وی در این اثر شرح حال شمار زیادی از عالمان و محدثان را گردآورده است و افزون بر آن آگاهیهای تاریخی و جغرافیایی سودمندی را ارائه می‌کند که در فرهنگنامه‌های جغرافیایی کمتر می‌توان از آنها سراغ گرفت.

 

 

کتابشناسی:

القند فی ذکر علَماء سمرقَند (عربی)

نجمالدین عمربن محمدبن احمد النسفی (461-537 هـ . ق)

تحقیق: یوسف الهادی

تهران:1378 ـ 884 ص/ قطع وزيری

شابک: 8 ـ 12 ـ 6781 ـ 964

میراث مکتوب: 64