مرکز پژوهشی میراث مکتوب در شبستان راهروی 6 غرفه 26 نمایشگاه کتاب

میراث مکتوب - مرکز پژوهشی میراث مکتوب، در شبستان، راهروی 6 غرفه 26 بیست و ششمین نمایشگاه بین المللی کتاب تهران پذیرای دوستداران کتاب است.


اخبار مرتبط

میراث مکتوب در بیست و ششمین نمایشگاه بین المللی کتاب تهران