نامه‌ها و منشآت جامی

میراث مکتوب- جامی، شاعر، عارف و دانشمند ذوفنون دوره خویش است. شمارِ نامه­هاى گردآورى شده در اين كتاب به 458 عدد مي‌رسد. از اين تعداد، 26 نامه متعلق به كسانى است كه به عبدالرحمان جامى نوشته‌اند. اين نامه­ها بخشى از زندگى جامى و معاصرانش را بيان مى­كنند و از منابع و اسناد مهم تاريخى و سياسى و فرهنگى آن دوران به شمار مي‌آيند. وی اغلب اين نامه­ها را، به درخواست اقشار نيازمند، ناتوان و گرفتار جامعه به مراجع مختلف دولتى نوشته است.

 

 

کتابشناسی:

نامه‌ها و منشآت جامی (فارسی)

[نامههای جامی به همراه نامههای سلاطين و حاكمان و وزراء و رؤسای دولت و عالمان معاصر وی]

نورالدّين عبدالرّحمانبن احمد جامی (817- 898 هـ.ق)

مقدمه و تصحيح: عصامالدّين اورون­بايف و اسرار رحمانوف زیر نظر مرکز نشر میراث مکتوب

تهران: 1378ـ 353 ص/ قطع وزيری

شابک: 4 ـ 31 ـ 6781 ـ 964

میراث مکتوب: 70