بهارستان و رسائل جامی

میراث مکتوب- جامی، شاعر، عارف و دانشمند ذوفنون دوره خویش است. این اثر متشكل از بهارستان و رسائلِ موسيقى، عروض، قافيه، شرح بيتي از مثنوى معنوى، چهل حديث، لوامع، شرح قصيده تائيه، لوايح و رساله سر رشته است. مهمترين اثر این مجموعه، بهارستان است كه به پيروى از گلستان سعدى تأليف يافته است. جامى در اين اثر ادبى، امثال ظريف و نكات حكيمانه را در شكل حكايات لطيف و مطايبات شيرين با لحنى شيوا و دلپذير افاده كرده است.

 

 

کتابشناسی:

بهارستان و رسائل جامی (فارسی)

[حاوی رساله­های موسیقی، عروض، قافیه، چهل حدیث، نائیّه، لوامع، شرح تائیه، لوایح و سر رشته]

نورالدّين عبدالرّحمانبن احمد جامی (817- 898 هـ.ق)

مقدمه و تصحيح: اعلاخان افصحزاد، محمدجان عمراُف،ابوبكر ظهورالدّين

تهران: 1379ـ 506 ص/ قطع وزيری

شابک: 2 ـ 32 ـ 6781 ـ 964

با همکاری مرکز مطالعات ایرانیِ انستیتو شرق­­شناسی و میراث خطی

میراث مکتوب: 71