فهرست نسخه‌های خطی ایرانی و اسلامی کتابخانه ملی اتریش

میراث مکتوب- جلد نخست از کتاب «فهرست نسخه های خطی ایرانی و اسلامی کتابخانه ملی اتریش» از مجموعه (لوی بل (1)) تالیف جمعی از اساتید علی صادق زاده وایقان، محمد حسن زاده، عیسی متقی زاده و محمدرضا وصفی با همکاری مشترک انتشارات سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران و مرکز مطالعات راهبردی روابط فرهنگی سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی منتشر شد.

در کتاب «فهرست نسخه های خطی ایرانی و اسلامی کتابخانه ملی اتریش»، مقدمه ای برای آشنایی با اترش، تاریخچه کتابخانه، و کتابخانه ملی اتریش نوشته شده است و در ادامه اطلاعاتی درباره نسخه های خطی کتابخانه ملی اتریش، نسخه های شرقی، کتابشناسی فهرست های نسخه های خطی شرقی، مجموعه لوی بل و فهرست نویسی آن، نحوه تدوین فهرست، گزارش منابع فهرست شده و اهمیت این مجموعه درج شده است.

اشرف بروجردی رییس سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران، مقدمه ای بر این کتاب نوشته است. او در بخشی از مقدمه خود درباره وجود نسخه های نفیس خطی ایرانی- اسلامی چنین آورده است: مطالعات و منابع منتشر شده نشان می دهد مجموعه های بسیار مهم و نفیسی از نسخه های خطی ایرانی- اسلامی در اکثر مراکز علمی، پژوهشی، فرهنگی و مذهبی کشورهای اروپایی وجود دارد. این منابع علاوه بر اینکه نشانه و ابزار تعامل و گفتگوست، حاکی از علاقه وافر مدیران علمی و فرهنگی، به ویژه پژوهشگران، دانشمندان، اسلام شناسان و ایران شناسان این کشورها به مطالعات ایرانی و اسلامی است. بنابراین مجموعه های نسخه های خطی موجود در اروپا، نقش مهمی در ارتباط فکری و علمی میان اروپا و جهان اسلام به ویژه ایران دارد؛ زیرا هر مجموعه ای از نسخه های خطی ایرانی- اسلامی به خودی خود بازنمایی رویکرد ملی متمایزی به جهان اسلام و ایران است.

رییس سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران در بخش دیگری از سخنان خود به نقش این سازمان در عمیق روابط فرهنگی و علمی اشاره کرده است: سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران براساس رسالتی که بر عهده دارد در تعمیق روابط فرهنگی و علمی در سطح بین المللی تلاش های زیادی را انجام می دهد که یکی از بسترهای آن، همکاری در سازماندهی و انتشار فهرست نسخه های خطی است. دراین راستا، سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران، تعامل بسیار نزدیک و سازنده ای با کتابخانه های ملی و مهم جهان برای فهرست نویسی، سازماندهی، تبادل اطلاعات و انتقال تجربیات درزمینه نسخه های خطی دارد و طبق اطلاعات دقیق و مستند ارائه شده در پیشگفتار این اثر،‌ کتابخانه ملی اتریش نیز  مجموعه های بسیار مهم و نفیسی از نسخه های خطی ایرانی - اسلامی را فراهم آوری کرده است.

لازم به توضیح است کتاب «فهرست نسخه های خطی ایرانی و اسلامی کتابخانه ملی اتریش» 314 صفحه چاپ و روانه بازار نشر شده است. علاقه‌مندان برای تهیه این کتاب می‌توانند به فروشگاه مجازی سازمان به آدرس: (http://bookshop.nlai.ir) مراجعه کنند.

منبع: پایگاه اطلاع‌رسانی کتابخانه ملی