تذکرۀ مقیم‌خانی

میراث مکتوب- اين اثر حاوی اطلاعات مهمی از ايشانهاى (رهبران طريقتهاى درويشى) متنفّد و مقبول العامّه، خوشنويسان، شاعران آن روزگار و معمارى و كتيبه­هاى ساختمانها و آرايش كتابها است. نثر كتاب، مصنوع، منشيانه و متكلفانه، همراه با خصوصيات لهجه بخارايى است. مقدمه این اثر به ذكر نياكان و پدران چنگيز، اختصاص يافته است. مقاله اول مشتمل بر وقايع دوره شيبانى (1006 ـ 905 ﻫ . ق) در ماوراء النهر. مقاله دوم مشتمل بر ظهور سلسله اشترخانيه و ثبت وقايع سنوات 1009 تا 1114 از اين دوره است. مقاله سوم به ثبت بخشى از رويدادهاى حكومت محمدمقيم بهادر خان پرداخته است.

 

 

کتابشناسی:

تذکرۀ مقیمخانی (فارسی)

[شرح حال نیاکان چنگیزخان، وقایع دوره شیبانیان، اشترخانیان و رویدادهای دوره حکومت محمد مقیم بهادرخان (906- 1116 هـ.ق)]

محمد یوسف منشی (سدۀ 12)

مقدمه، تصحيح و تحقیق: فرشته صرافان

تهران: 1380 ـ 354 ص/ قطع وزيری

شابک: 7 ـ 49 ـ 6781 ـ 964

میراث مکتوب: 86