سراج‌السّالكين

میراث مکتوب- سراج‌السّالكين برگزيدهٔ مثنوى معنوى مولانا جلال‌الدّين محمّد بلخى، عارف سده هفتم، است. فیض كتاب را براى بهره­مندى رهروان طريقت مرتب كرده و كوشيده در هر بخش از آن، ابيات متناسب با يك معنا را از جاى جاى مثنوى گرد آورد و با عنوانى متكّى بر مصطلحات عرفانى و معانى حديثى و قرآنى سامان دهد.

 

 

کتابشناسی:

سراج‌السّالكين (فارسی)

[گزيدۀ مثنوی معنوی با انتخاب فيض كاشانی]

ملامحسن فيض كاشانی(1007- 1091 هـ.ق)

به کوشش و پژوهشِ جويا جهانبخش

تهران: 1380 (چ1)؛ 1397 (چ2)؛ـ 497 ص/ قطع وزيری

شابک: 5 ـ 53 ـ 6781 ـ 964

میراث مکتوب: 90