الاثارُ الباقيَة عن القُرون الخالية

میراث مکتوب- موضوع اصلى الاثارُ الباقيَة عن القُرون الخالية گاهشمارى و گاهشناسى ملتهاى باستانى است كه ضمن آن نكات مفيد بسيارى دربارة مسائل نجومى، جشن‌ها و اعياد اقوام گوناگون، مراسم فرقه­هاى مذهبى، گزارش از مدّعيان نبوت و مطالبى بديع در تاريخ ملوك بابل، كلده، مصر، ايران، روم و يونان مطرح شده است. از ديگر آثار اوست: الجماهر فى الجواهر، قانون مسعودى، الصيدنة فى الطب، تحقيق ماللهند و ...

 

 

کتابشناسی:

الاثارُ الباقيَة عن القُرون الخالية (عربی)

[نوعی زيج، تقويم و گاهشماری ملتهای باستانی و مبادی تاريخ آنها]

ابوريحان محمد بن احمد بيرونی (362ـ440هـ . ق)

تحقیق و تعلیق: پرويز اذكايی

تهران: 1380ـ 930 ص/ قطع وزيری

شابک: 3 ـ 54 ـ 6781 ـ 964

میراث مکتوب: 91

برگزیدۀ بيستمين دورۀ‌‌ كتاب سال جمهوري اسلامي ايران (1381)

برگزیدۀ سومین دورۀ همايش حاميان نسخ خطی (1381)