دوره‌ای برای «خوانش معاصر از متون کلاسیک»

میراث مکتوب- اولین دوره «خوانش معاصر از متون کلاسیک» با حضور چهار پژوهشگر حوزه ادبیات کلاسیک برگزار می‌شود.

در این دوره که با هدف آشنایی شرکت‌کنندگان با متون ماندگار نثر و نظم و ایجاد ارتباط میان محتوای این آثار با زندگی امروز برگزار می‌شود، چهار کتاب «شاهنامه»، «تاریخ بیهقی»، «خمسه حکیم نظامی گنجوی» و «منطق‌الطیر عطار نیشابوری» مورد بحث و بررسی قرار خواهند گرفت.

ابوالفضل خطیبی (شاهنامه)، محمد دهقانی (تاریخ بیهقی)، مهدی محبتی (منطق‌الطیر) و مریم مشرف (خمسه نظامی) از استادان این دوره هستند.

این کارگاه در ۱۶ جلسه برگزار می‌شود و هرکتاب در چهار جلسه مورد تحلیل قرار خواهد گرفت.

ابوالفضل خطیبی، شاهنامه‌پژوه و پژوهشگر ادبی، در جلسات شاهنامه‌خوانی جدا از آن‌که به فردوسی و هنرش، یعنی کتاب شاهنامه می‌پردازد، نگاهی خواهد داشت به جامعه عصر او و همچنین رمز و راز جاودانگی این اثر سترگ. تاثیر شاهنامه بر شاعران و نویسندگان ایرانی از آغاز تا امروز، هویت ایرانی در شاهنامه، نقالی و بیت‎‌های الحاقی از دیگر عنوان‌های جلسات شاهنامه‌خوانی خواهد بود.

محمد دهقانی، پژوهشگر و منتقد ادبی نیز با مروری کلی بر تاریخ ایران در زمانه بیهقی، به اهمیت اجتماعی، سیاسی و فرهنگی این کتاب خواهد پرداخت. در این جلسات همچنین چند بخش مهم تاریخ بیهقی روخوانی و تحلیل خواهد شد.

جایگاه عطار در عرفان ایرانی، شیوه درست برخورد با آثار عطار، هفت وادی عطار و ارتباط آن با انسان معاصر و نقد و تحلیل شکل و محتوای «منطق‌الطیر» از موضوعاتی است که مهدی محبتی، عرفان‌پژوه و پژوهشگر ادبی در جلسات «منطق‌الطیر» مورد بحث قرار خواهد داد.

مریم مشرف، پژوهشگر و استاد ادبیات فارسی نیز در جلسات «خمسه نظامی»، با اشاره به مفهوم عدالت و بنیان‌های جامعه عدالت‌محور در اندیشه‌های نظامی به تحلیل نگاه نظامی به مساله قدرت و جامعه می‌پردازد. نظامی و روانشناسی عشق، بحثی در  اطوار عشق و احوال عاشقان در «خسرو و شیرین» و «لیلی و مجنون»، تقابل پارسایی و اروتیسم در «هفت پیکر»، جایگاه زن در داستان‌ها و شگردهای قصه‌گویی عطار از دیگر عنوان‌های این جلسات خواهد بود.

علاقه‌مندان برای کسب اطلاعات بیشتر و یا انجام ثبت‌نام می‌توانند با شماره ۰۲۱۸۸۸۸۱۰۹۲ تماس بگیرند و یا به بخش مربوطه در پایگاه اینترنتی مؤسسۀ هنر فردا مراجعه کنند.