پزشکی در تمدن اسلامی و تأثیر آن بر اروپای قرون وسطی

میراث مکتوب- نشست نگاهی به کتاب «پزشکی در تمدن اسلامی و تأثیر آن بر اروپای قرون وسطی» نوشته پروفسور دونالد کمپبل با ترجمه قربان بهزادیان‌نژاد، برگزار می‌شود.

در این نشست عبدالرسول خیراندیش (عضو هیئت علمی گروه تاریخ دانشگاه شیراز)، سیدمحمدرضا حسینی بهشتی (عضو هیئت علمی گروه فلسفه دانشگاه تهران)، بهزاد کریمی (عضو گروه تاریخ دانشگاه یزد) و قربان بهزادیان‌نژاد (استاد بازنشسته دانشگاه تربیت مدرس و مترجم کتاب) درباره این کتاب سخن می‌گویند.

این نشست مجازی سه‌شنبه 16 آذرماه 1400 ساعت 19 از طریق اینستاگرام نگارستان اندیشه @negarestan.inst برگزار می‌شود.

در کتاب «پزشکی در تمدن اسلامی و تأثیر آن بر اروپای قرون وسطی»، خواننده با صورت‌های مختلفی از سنت پزشکی و منشأ شکل‌گیری و رشد پزشکی در جهان اسلام آشنا می‌شود. موضوع کتاب سیری کوتاه در فرایند مبادلات علمی از طریق ترجمه است. فرایندی که در طول تاریخ جریان داشته و دارد: روزگاری از هند و یونان به ایران؛ زمانه‌ای دیگر از یونان، هند، چین و ایران به جهان اسلام؛ در روزگاری از جهان اسلام به اروپا و بار دیگر از غرب به جهان اسلام.