نشست «رونمایی و معرفی کتاب غزوات سلطان سلیم» برگزار می‌شود

به گزارش روابط عمومی مؤسسۀ پژوهشی میراث مکتوب، یکصد و شصتمین نشست از سلسله نشست‌های این مؤسسه، که با همکاری وبینار بهشتی برگزار خواهد شد، به رونمایی و معرفی کتاب «غزوات سلطان سلیم» اختصاص خواهد داشت.

در نشست رونمایی از این کتاب، نصرالله صالحی، دانشیار دانشگاه فرهنگیان، با موضوع «تاریخ‌نگاری فارسی در قلمرو عثمانی»، مهدی عبادی، دانشیار گروه تاریخ و تمدن ملل اسلامی دانشگاه پیام نور، با موضوع «مطالعات عثمانی و بازکشف جهان ایرانی در عالم عثمانی»، مهدی محمدی، استادیار گروه تاریخ اسلام دانشگاه بین‌المللی اهل بیت، ردهای تاریخی در گزارش قاضی‌زادۀ اردبیلی، طاهر بابایی، استادیار دانشگاه فردوسی مشهد و مصحح اثر، با موضوع «جایگاه قاضی‌زادۀ اردبیلی و غزوات سلطان سلیم در تاریخ‌نگاری عثمانی» سخن خواهند گفت.

کتاب «غزوات سلطان سلیم» اثری تاریخی است که از سوی نویسنده‌ای ایرانی و با گرایش‌های شیعی، با نام قاضی‌زادۀ اردبیلی، به زبان فارسی و در عصر سلطان سلیم اول به نگارش درآمده است و از نمونه‌های ادبیات فارسی در قلمرو عثمانیان به شمار می‌آید. غزوات سلطان سلیم به جریان حملۀ سلطان عثمانی به شام و مصر پرداخته و به سبب حضور نویسنده در لشکر عثمانیان، که از نزدیک شاهد وقایع بوده، بر همۀ آثار تاریخی نگاشته شده در این خصوص برتری دارد.

ارائۀ داده‌های تاریخی قابل اعتنا، گزارش جزئیات برخی رویدادها، اشاره به شخصیت‌های سیاسی و فرهنگی همراه لشکر و توصیف وقایع مختلف، با نثری آکنده از آرایه‌های ادبی و آراسته به انواع تعابیر زیبا، مستند به آیات و روایات، همراه با اشعار فارسی و عربی مناسب متن، از ویژگی‌های این اثر است.

نشست «رونمایی و معرفی کتاب غزوات سلطان سلیم» ساعت 16 تا 18 روز چهارشنبه 17 آذر‌ماه 1400 برگزار خواهد شد و علاقه‌مندان به حضور در این نشست می‌توانند در ساعتِ جلسه با کلیک روی لینکِ زیر، به این وبینار وارد شوند.

http://www.sbu.ac.ir/web/webinar