انتشار چاپ سوم کتاب «قرآن فارسی کهن»

میراث مکتوب- چاپ سوم کتاب «قرآن فارسی کهن؛ تاریخ، تحریرها، تحلیل» نوشتۀ سید محمد عمادی حائری از سوی مؤسسۀ پژوهشی میراث مکتوب چاپ و منتشر شد.

بر طبق سخن و نقل برخی پيشينيان، سلمان فارسی، از ياران بزرگ پيامبر (ص)، نخستين كسی بود كه بخش‌هايی از قرآن را به فارسی برگردانيد. اين گزارش‌ها صرف نظر از صحت و سقم آن، نشان از علاقه ديرينه ايرانيان مسلمان به آگاهی از مفاهيم قرآنی دارد.

اما نخستين‌بار در قرن چهارم هجری است كه از ترجمه كامل قرآن به فارسی سخن به ميان می‌آيد: ترجمه‌ای كه به دست امير سامانی، «منصور بن نوح» و با پشتوانه فتوای فقهای ماوراءالنهر انجام پذيرفت. اين ترجمه كهن فارسی نه تنها اولين ترجمه سراسری قرآن به فارسی بود؛ بلكه به عنوان ترجمه معيار قرآن جايگاهی يافت كه می‌توان از آن به قرآن فارسی تعبير كرد. اين ترجمه از زمان پيدايش تا دو ـ سه قرن بعد، مادر ترجمه‌های فارسی قرآن شد.
تعيين نخستين ترجمه قرآن و تحليل و نقد افزون بر شش تحرير قديم و جديد كهن‌ترين ترجمه قرآن به فارسی، موضوع كتاب «قرآن فارسی کهن؛ تاریخ، تحریرها، تحلیل» نوشتۀ سید محمد عمادی حائری است.

مؤلف برای پژوهش خود ترجمه سوره يوسف را برگزيده و بدين منظور ويراستی تازه از شش تحرير (متعلق به قرون چهارم تا ششم) ترجمه سوره يوسف قرآن فارسی كهن عرضه كرده است. وی در طی اين اثر، مسائل عمده متن‌شناسی را به بحث می‌گذارد و از آموزه‌های تازه‌ای در تصحيح متون سخن به ميان می‌آورد.

«کهن‌ترین ترجمۀ فارسی قرآن»، «سبک‌شناسی ترجمه‌های قرآن»، «سورۀ یوسف و ترجمه‌های شش‌گانه»، «دربارۀ ویرایش متن»، «ترجمه‌های شش‌گانه: مقایسه، تحلیل، نقد»، «ترجمه‌های کهن قرآنی و آموزه‌هایی در تصحیح متون» و «سورۀ یوسف از قرآن کهن فارسی» عناوین فصول هفتگانه این کتاب است که به همراه کتابشناسی، پیوستی دربارۀ تصحیح متون و نمایه اعلام، اصطلاحات و مفاهیم، در 226 صفحه به چاپ رسیده است.

گفتنی است «قرآن فارسی کهن» برای نخستین بار در سال 1386 و به عنوان یکصد و شصت و چهارمین اثر میراث مکتوب به چاپ رسید و چاپ دوم آن در سال 1390 منتشر شده بود.

علاقه‌مندان می‌توانند با تماس با شماره تلفن 02166490612 (داخلی 105) درخواست خود را برای خرید این کتاب، با جلد شومیز به بهای 50 هزار تومان و با جلد سخت به بهای 75 هزار تومان، اعلام کنند.