دقائق‌التأويل و حقائق‌التنزيل

میراث مکتوب- مؤلف در این اثر ضمن گزارش و تفسیر آياتى از قرآن كريم، با عنايت ويژه به مباحث كلامى به دفاع از آراء اماميّه ـ على‌الخصوص در زمينه امامت ـ پرداخته است. اين تفسير، كه پس از تفسير ابوالفتوح رازى از كهن‌ترين تفاسير شيعى قرآن در زبان فارسى است و با نثرى ساده و روان و شيوا تحرير شده، از حيث تاريخ زبان فارسى و سير نگارش‌هاى دينى شيعى حائز اهميت است. از جمله آثار اوست: بلابل القلاقل، هدایه العلوم فی عقائد الأنام که بدست ما نرسیده.

 

 

کتابشناسی:

دقائق‌التأويل و حقائق‌التنزيل (فارسی)

[تفسير كهن شيعی فارسی با نثری ساده و روان]

ابوالمكارم محمودبن ابی‌‌المكارم حسنی واعظ (سدۀ 7)

پژوهش: جويا جهانبخش

تهران: 1381ـ 779 ص/ قطع وزیری

شابک: 3 ـ 71 ـ 6781 ـ 964

با همکاری سازمان اوقاف و امور خیریه

میراث مکتوب: 104

برگزیدۀ چهارمین دورۀ همایش حامیان نسخ خطی (1382)