روضةالمنجّمين

میراث مکتوب- در اين اثر به‌تفصيل درباره نجوم و احكام آن سخن رفته است. نويسنده از منابع كهن متعددى بهره برده كه شمارى از آنها در اختيار نيست. روضة‌المنجمین به جهت برخورداری از ويژگي‌هاى نثر ميانه سده پنجم حائز اهمیت است.

 

 

کتابشناسی:

روضةالمنجّمين (فارسی)

[از آثار كهن علم نجوم به زبان فارسی]

شهمردان‌‌بن ابی‌الخير رازی (تألیف 466 هـ.ق)

تصحيح و تحقیق: جليل اخوان زنجانی

تهران: 1382ـ 670 ص/ قطع وزيری

شابک: 9 ـ 79 ـ 6781 ـ 964

با همکاری کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی

میراث مکتوب: 113