جَنگنامۀ كشم

میراث مکتوب- جَنگنامۀ كشم حاوى دو منظومه جنگنامه كشم و جرون‌نامه است كه در سالهاى 1032 تا 1042 ﻫ . ق به نظم درآمده‌اند. جنگنامه كشم، سروده شاعرى ناشناس، روايتى منظوم از فتح جزيره قشم توسط سپاهيان ايرانى، است. جرون­نامه يا داستان جرون، سروده قدرى (زنده تا 1043 ﻫ . ق)، از لحاظ محتوايى شامل رويدادها و حوادث پيرامون فتح قشم و شرح مفصل حمله نيروهاى ايرانى به جزيره هرموز و فتح آن است. اين اثر حاوی اطلاعات ارزشمندی درباره تحولات سياسى ـ اقتصادى خليج فارس در قرن يازدهم، همزمان با پايان سيطره پرتغالی‌ها در هرموز و آغاز ورود گسترده اروپائيان به راه‌هاى دريايى منطقه است.

 

 

کتابشناسی:

جَنگنامۀ كشم (فارسی)

[روايتی منظوم از فتح جزيره قشم توسط سپاهیان ايرانی]

از سرایندهای ناشناس

و جروننامه

سرودۀ قدری (زنده تا 1043 هـ . ق)

تصحيح و تحقیق: محمدباقر وثوقی، عبدالرسول خيرانديش

تهران: 1384ـ 316 ص/ قطع وزیری

شابک: 4 ـ 04 ـ 8700 ـ 964

میراث مکتوب: 129