کتاب ایرانی

میراث مکتوب- کتاب ایرانی حاصل تجربیات و تحقیقات چندین سالهٔ فرانسیس ریشار در زمینهٔ نسخه‌­شناسی و فهرست‌­نویسی است. این کتاب در بردارندهٔ گزارش چگونگی تشکیل و تنظیم «مخزن فارسی» کتابخانه ملی فرانسه که در طی چهار قرن شکل و سامان گرفته و اکنون نزدیک به سه هزار نسخه خطی فارسی دارد. نویسنده برای نشان دادن وجه عملی دامنه این گستردگی، جامی شاعر نامدار قرن نهم را مثال می‌­زند و تحقیقی جامع دربارهٔ آثار او و چگونگی شکل­‌گیری آنها ارائه می‌­دهد، و او را «نمونه موفقیت ادبی» می‌شناساند. یکی از مشخصه‌­های این اثر «تزیین» است که مخصوصاً به صورت «سرلوح» در آغاز کتاب و ابتدای هر باب یا فصل به کار می‌­رود.

 

 

کتابشناسی:

کتاب ایرانی (فارسی)

[چهار مقاله در مباحث متنپژوهی نسخهشناسی و کتابآرایی]

فرانسیس ریشار؛ ترجمه: ع. روحبخشان

تهران: 1385 ـ 168 ص/ قطع وزيری

شابک: X-15-8700-964

میراث مکتوب: 137