ارج‌نامۀ ملک‌الشعراء بهار

میراث مکتوب- بهار از چهره‌های ممتاز فرهنگ و ادب معاصر ایران است. شهرت بهار تنها به نبوغ شاعرانه‌اش محدود نمى­شود بلكه وی با درک درست از شرايط اجتماعى و اتخاذ مواضع سنجيده در قبال آنها، در تاريخ سياسى دوران خود نيز بسيار مؤثر بود. این مجموعه به بررسى آثار و انديشه­‌ها و كارهاى پژوهشى ملک‌­الشعرا بهار به ويژه در زمينهٔ تصحيح متون مهم زبان فارسى (1248ـ1312) پرداخته است.

 

 

کتابشناسی:

ارج‌نامۀ ملک‌الشعراء بهار (فارسی)

[شرح حال و آثار ملک‌الشعرای بهار با رویکرد متنپژوهی]

به کوشش علی میرانصاری

تهران: 1385 ـ 573 ص/ قطع وزيری

شابک: 9-24-8700-964

میراث مکتوب: 146