سفارت‌نامۀ خوارزم

میراث مکتوب- رضاقلی خان، شاعر، ادیب و مورخ ایرانی در زمان سلطنت محمدشاه قاجار است. وی در آغاز سلطنت ناصرالدين شاه از طرف ميرزا تقى خان اميركبير به سفارت خوارزم مأمور شد (جمادي‌الثانى 1267 ﻫ . ق) و در بازگشت، گزارش سفر خود را با عنوان سفارت‌نامۀ خوارزم تقديم ناصرالدين شاه كرد. این اثر داراى نثری ساده ولى فصيح و اديبانه است كه با اشعار خود هدايت آراسته شده است. آنچه در اين سفرنامه جلب نظر مى­كند صداقت او در روايت امور و وقايع، بيطرفى در برداشت‌ها و باريك‌بينى در امور است. از جمله آثار اوست: مجمع‌الفصحا، رياض‌العارفين، گلستان ارم و... .

 

 

کتابشناسی:

سفارت‌نامۀ خوارزم (فارسی)

[گزارش سفر رضاقلی خان هدایت به خوارزم در آغاز سلطنت ناصرالدین شاه]

رضا قلی خان هدایت (درگذشتۀ 1288 هـ.ق)

تصحيح: جمشید کیانفر

تهران: 1385 ـ 368 ص/ قطع وزيری

شابک: 1 ـ 28 ـ 8700 ـ 964

میراث مکتوب: 148