دفتر اشعار صوفی

میراث مکتوب- شاعر ناشناختة اثر در عهد سلطان بايقرا (842 ـ 911) در هرات مي‌زيست. اثر وی داراى چند گونه شعر شامل غزليات، قصايد، ترجيعبند، مقطّعات، رباعيات و... است كه پيرامون غذاها و ابزار آشپزخانه سروده شده و در آن به نظيره­گويى با سروده­هاى بسحاق اطعمه شيرازى پرداخته است. علاوه بر شعر، بخش‌هايى نيز به نثر درباره موضوع ياد شده آمده است.

 

 

کتابشناسی:

دفتر اشعار صوفی (فارسی)

[مجموعه غزلیات، قصاید و... همچون سرودههای بسحق اطعمه]

صوفی محمد هروی(سدۀ 9)

به کوشش ايرج افشار

تهران: 1386ـ 236 ص/ قطع وزيری

شابک: 9-45-8700-964-978

با همکاری دبیرخانۀ شورای عالی اطلاع­رسانی

میراث مکتوب: 158