ارج‌نامۀ صادق کیا

میراث مکتوب- محمد صادق­كيا استاد زبان و ادبيات پهلوى دانشگاه تهران از چهره­هاى برجسته فرهنگى ايران است. دكتر كيا در كنار تدريس در دانشگاه، ده­ها كتاب و مقاله در زمينه­هاى مختلفى، از زبانهاى باستانى گرفته تا ادبيات فارسى و گويشها و فرهنگ عامه تأليف و منتشر ساخت و در مقام مدير اجرايى، جريانهاى فرهنگى بسيارى را پايه­گذارى و هدايت كرد. وى در سال 1380 ش . درگذشت. این اثر به بررسى آثار و انديشه­ها و فعاليتهاى پژوهشى او، به ويژه در زمينه تصحيح و چاپ متون، پرداخته است.

 

 

کتابشناسی:

ارج‌نامۀ صادق‌کیا (فارسی)

[زندگی، آثار، جستارهای متنپژوهی]

به کوشش عسکر بهرامی

تهران: 1387 ـ 434 ص/ قطع وزيری

شابک: 2-44-8700-964-978

میراث مکتوب: 167