الیمینی فی اخبار دولة الملک یمین الدّولـة ابـی القـاسم

میراث مکتوب- الیمینی تألیف محمدبن عبدالجبار عتبی (درگذشته به سال 427هـ) تاریخ دوران حکومت سلطان سبکتگین غزنوی و فرزند او سلطان محمود به زبان عربی است که در آن اشاره‌هایی به دوران حکومت فرزندان محمود، یعنی سلطان محمد و سلطان مسعود به چشم می‌خورد و افزون بر آن آگاهیهای ادبی و تاریخی زیادی در آن گرد آمده است.

این کتاب در چهار باب شامل: مقدمه مولف؛ ذکر ایام ابومنصور سبکتگین؛ وقایع دوران حکومت سلطان یمین الدوله، و ذکر فرعون بون ابوالحسن بغوی فراهم آمده است. مصحح دانشمند این اثر با بهره‌گیری از پنج نسخة خطی موجود در ایران و خارج از آن به تصحیح اثر پرداخته و همراه با مقدمه‌ای تحقیقی و فهرستهای متنوع آماده چاپ کرده است.

 

 

کتابشناسی:

الیمینی فی اخبار دولة الملک یمین الدّولـة ابـی القـاسم

محمود بن ناصرالدولة ابی منصور سَبُکتَکین (عربی)

[تاریخ حکومت یمینالدوله ابوالقاسم محمودبن ناصرالدوله سبکتکین]

محمدبن عبدالجبار العتبی (درگذشتۀ 427 هـ . ق)؛ تحقیق: یوسف الهادی

تهران: 1387 ـ 803 ص/ قطع وزیری

شابک: 9 ـ 32ـ 8700 ـ 964ـ 978

میراث مکتوب: 172

 

برگزیدۀ هشتمین دورۀ کتاب فصل (زمستان 1387)

برگزیدۀ بیست و هفتمین دورۀ كتاب سال جمهوري اسلامي ايران (1388)