معرفت فلاحت (دوازده باب کشاورزی)

میراث مکتوب- مؤلف اين اثر نظام‌الدين عبدالعلى محمد بن حسين بيرجندى، رياضي‌دان مشهور است كه اين اثر را به احتمال قوى در سال 929 ﻫ . نگارش كرده است. از سال تولد وى اطلاع دقيقى در دست نيست ولى سال درگذشت او را 934 ﻫ . ضبط كرده‌اند. از جمله آثار وى مى­توان به بيست باب در معرفت تقويم در سال 883، شرح رساله اسطرلاب خواجه نصير در سال 889 و ... اشاره كرد. اين اثر مختصرى است در معرفت بعضى امور كه اهل فلاحت را به كار آيد و در دوازده باب تنظيم شده دوازده باب در كشاورزى نام گرفته است؛ و آن شامل معرفت زارعت حبوب، احكام جمع كردن غلات، معرفت درخت نشاندن، غرس و پيوند درختان، چيدن ميوه و نگاه داشتن آن و ... است.

 

 

کتابشناسی:

معرفت فلاحت (دوازده باب کشاورزی) (فارسی)

[اثری فارسی در کشاورزی و مباحث علمی و کاربردی آن]

عبدالعلی بیرجندی (درگذشتۀ 934 هـ . ق)

به کوشش ایرج افشار

تهران: 1387 (چ1)؛ 1397 (چ2)؛ ـ 270 ص/ قطع وزيری

شابک: 5ـ 56 ـ 8700 ـ 964 ـ 978

میراث مکتوب: 173