پاسداشت یاد دکتر احمد تفضلی

میراث مکتوب- پاسداشت یاد دکتر احمد تفضّلی از سوی مؤسسۀ نیمروز با همکاری بنیاد موقوفات دکتر محمود افشار، خانۀ اندیشمندان علوم انسانی، هفته‌نامۀ امرداد، انجمن ایرانشناسی و دیگر نهادهای فرهنگی برگزار می‌شود.

در این نشست دکتر علی‌اشرف صادقی (زبان‌شناس و چهرۀ ماندگار ادب فارسی)، دکتر مهرداد ملک‌زاده (استادیار پژوهشگاه باستان‌شناسی)، دکتر احمدرضا قائم‌مقامی (استادیار گروه زبان‌های باستانی دانشگاه تهران)، و دکتر آرزو رسولی طالقانی (استادیار گروه تاریخ دانشگاه شهید بهشتی) سخن خواهند گفت.

آئین پاسداشت یاد دکتر احمد تفضّلی روز چهارشنبه، 17 آذرماه 1400 ساعت 20 در لایو اینستاگرام مؤسسۀ نیمروز: nimruz.ir@ برگزار می شود.

دکتر احمد تفضلی (۱۶ آذر ۱۳۱۶- ۲۶ دی‌ ۱۳۷۵) استاد فرهنگ و زبان‌های باستانی دانشگاه تهران بود که در مجامع بین‌المللی چهره‌ای شناخته‌شده و صاحب‌نظر به شمار می‌رفت.

برای گرامیداشت یاد آن دانشمند فرزانۀ ایران معاصر، برآنیم تا در سالروز زاده شدن ایشان گفتگوهایی دربارۀ شخصیت، کارنامۀ علمی و میراث دانشی آن مرحوم داشته باشیم.