جمع‌آوری منابع خطی، سنگی و نادر مراکز استانی کتابخانۀ ملی

میراث مکتوب- معاون اداره کل کتاب‌های خطی و نادر سازمان اسناد و کتابخانه ملی از جمع آوری منابع خطی، سنگی و نادر مراکز استانی سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران به منظور حفاظت و ورود اطلاعات اولیه در سامانه این سازمان خبر داد.

زهرا مدرسی، معاون اداره کل کتاب‌های خطی و نادر کتابخانۀ ملی، در توضیح جزئیات این خبر گفت: منابع خطی، سنگی و نادر بسیاری در مراکز استانی سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران وجود دارد که نخست نیازمند آسیب شناسی و مرمت و در مرحله بعد شناسایی و ورود اطلاعات اولیه آنها در سامانه سازمان است تا ضمن حفظ این ذخایر فرهنگی، پژوهشگران علاقه مند حوزه نسخ خطی بتوانند از اطلاعات آنها بهره ببرند.

مدرسی افزود: از این رو مراکز استانی موظف شدند تا پس از آمارگیری و ثبت اولیه نسخ خطی و کتاب های نادر خود را برای انجام امور یاد شده در اختیار سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران قراردهند.

معاون اداره کل کتاب‌های خطی و نادر کتابخانه ملی یادآور شد: منابع یاد شده در مراکز استانی شیراز، تبریز، کرمان، همدان، قزوین و سیستان و بلوچستان نگهداری می شوند.

لازم به توضیح است، سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران با توجه به اهمیت و جایگاه آن می‌تواند مجموعه‌ای غنی از منابع نسخ خطی و نادر به صورت اهدا یا امانی به منظور حفظ فرهنگ ایرانی و اسلامی داشته باشد.

منبع: پایگاه اطلاع‌رسانی کتابخانه ملی