چهلمین شمارۀ فصلنامه «کیمیای هنر»

میراث مکتوب- چهلمین شماره از فصلنامه علمی‌ کیمیای هنر، سال دهم، ویژه پاییز 1400، با صاحب‌امتیازی پژوهشکده هنرِ فرهنگستان هنر، و سردبیری حسن بلخاری منتشر شد.

مقالات این شماره عبارت‌اند از:

ـ واکاوي تحقق‌پذيريِ مفهومِ فلسفيِ «امتداد» در موسيقي، با تأويل از تعبير ابن‌سينا در باب امتداد/ علی خاکسار

ـ تحليل جامعه‌شناختي بزم‌‌نگاري ‌شاهانه در مکتب تبريز دوم، بر اساس رويکرد بازتاب (مطالعه ‌موردي: نگاره جشن سده و ضيافت‌ عيد فطر)/ مهران هوشیار، رضا میرمبین، لیلا بوشهری

ـ تبيين نقش و جايگاه کيوريتور در فرايند شکل‌گيري جريان‌‌هاي هنري معاصر/ سوانا بغوزیان، محمد مُعین‌الدینی

ـ بررسي اصالت رساله مدادالخطوط منسوب به ميرعلي هروي در مقايسه با رسالة خط و سواد از مجنون رفيقي/ حمیدرضا قلیچ‌خانی

ـ تحليل رابطه انگاره‌هاي زيبايي‌شناسي و سبک‌هاي معماري بعد از مدرن (مطالعه تطبيقي آثار معماران برجسته مدرن و پست‌مدرن)/ نسترن آب‌رون

ـ مراتب نمادهاي کيمياگري در تناظر با عرفان و هنر اسلامي/ نجمه دستغیب، فاطمه کاتب

ـ تبيين ديدگاه هري برودي در خصوص تربيت زيبايي‌شناسي و ارتباط آن با آموزش از طريق تئاتر پداگوژي/ ندا کاظمي، مسعود دلخواه، حميدرضا شعيري

ـ مزاج‌شناسي به‌منزله روش در فرايند آفرينش و مطالعه شخصيت دراماتيک، نمونه مورد مطالعه: نمايش‌نامه ملکه زيبايي لي‌نين/ مصطفي مختابادامرئي، نسرين سيدابوالقاسم‌خان

علاقه‌مندان برای دسترسی به مقالات این شماره، می‌توانند به وب‌گاه نشریه، به نشانی www.kimiahonar.ir مراجعه کنند.