کتاب «ادوار شعر فارسی» به زبان ارمنی منتشر شد

میراث مکتوب- در راستای گسترش مطالعات ایرانشناسی در ارمنستان و تأمین منابع معتبر علمی برای مراکز دانشگاهی و آکادمیک این کشور به ویژه در زمینه تاریخ، فرهنگ و ادبیات فارسی، با همکاری رایزنی فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در ارمنستان و در چارچوب طرح «تاپ» سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی، کتاب «ادوار شعر فارسی» اثر محمدرضا شفیعی کدکنی، استاد برجسته ادبیات فارسی به زبان ارمنی ترجمه و به زیور طبع آراسته شد.

مترجم این کتاب، گارنیک گئورکیان، از اساتید ادبیات فارسی کرسی ایرانشناسی دانشگاه دولتی ایروان است. این کتاب توسط انتشارات علمی وابسته به آکادمی ملی علوم ارمنستان چاپ و منتشر شده است.

به منظور آشنایی بیشتر ایرانشناسان ارمنی با آخرین پژوهش‌های صورت گرفته در زمینه ادبیات فارسی و بهره‌مندی آنان از دستاوردهای محققان برجسته ایرانی، ترجمه آثار معتبر نویسندگان و ادیبان برجسته ایرانی در دستور کار رایزنی فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در ارمنستان قرار گرفته و در این راستا، اولین اثر از این مجموعه تقدیم پژوهشگران ادب فارسی در ارمنستان شده است.

محمدرضا شفیعی کدکنی، استاد دانشگاه تهران و ادیب، مترجم، شاعر و پژوهشگر کشورمان، شعر فارسی را از دوران مشروطیت تا سقوط سلطنت محمدرضا پهلوی مورد بررسی قرار داده است. دورانی که می‌توان از آن به دوران شکل گیری شعر معاصر فارسی یاد کرد.

گفتنی است؛ با هماهنگی به عمل آمده با دانشکده شرقشناسی دانشگاه دولتی ایروان تائیدیه شورای علمی این دانشکده در آغاز این کتاب درج شده و به عنوان کتاب درسی در این دانشکده معرفی شده است.