نکته ای درباره چند بیت عربی در امثال و حکم دهخدا

میراث مکتوب - دهخدا در امثال و حکم (1352/ 4/1894) پس از نقل ابیات زیر، بدون هیچ شرح و توضیحی نوشته است: ربیعة الرقی. منقول از فارسی.
آنچه در فایل پایین مشاهده می کنید یادداشتی از وحید سبزیان پور با عنوان «نکته ای درباره چند بیت عربی در امثال و حکم دهخدا» است که در بخش «پاره و نکته ها»ی دوماهنامه تخصصی گزارش میراث شماره 50- 51 منتشر شده است.
برای مطالعه این مطلب در فایل پایین کلیک کنید.دريافت فايل