راشیکات‌الهند

میراث مکتوب- راشیکات الهند رسالۀ نسبتاً کوتاهی در 15 برگ است که توسط ابوریحان بیرونی (362- پس از 442 هـ .ق) نوشته شده است. این رساله تنها اثر به جای مانده از بیرونی است که مستقلاً درباره حساب نوشته شده است و بیرونی در آن ابتدا نسبت و تناسب را براساس ریاضیات یونانی (اصول اقلیدس) آورده و بعد از آن به تناسب­هایی با حداکثر هفده مقدار معلوم اشاره نموده و لقب­هایی که هندیان به این گونه تناسب­ها نسبت می­داده­اند آورده است.

 

 

کتابشناسی:

راشیکات‌الهند (فارسی)

[تناسب نزد هندیان]

ابوریحان محمد بن احمد بیرونی (362- پس از 442 هـ.ق)

تصحیح، ترجمه و تحقیق: محمدمهدی کاوه یزدی

تهران: 1389 ـ 125 ص/ قطع وزيری

شابک: 4-95-8700-964-978

میراث مکتوب: 196 / علوم و فنون : 2