مجلس كشتي ساختن نوح در دستنويسي از قصص‌الانبياء نيشابوري

میراث مکتوب - تصويري كه مي‌بينيم مربوط به مجلس كشتي ساختن نوح در دستنويسي از قصص‌الانبياء نيشابوري (نسخة 54 فارسي كتابخانة ملّي پاريس، مورّخ 989 ق) است.
برای دیدن تصویر کامل این نگاره روی عکس متوسط کلیک کنید.