تاریخ سلاطین کرت

میراث مکتوب- حافظ ابرو از نویسندگان پرکار قرن نهم هجری قمری است که بیشتر عمرش در رکاب امیر تیمور گورگانی و پسرش شاهرخ گذشته است. سال تولدش مشخص نیست، اما بیشتر مورخان درگذشت او را سالهای 833 و 834 نوشته­­‌اند.

از حافظ ابرو کتابهای چندی باقی مانده است که تاریخ سلاطین کرت یکی از آنها است.

آل کرت دودمانی بودند که از سال 643 تا 783، یعنی صد و چهل سال، در شرق ایران حکومت کرده و پایتخت آنها همیشه قندهار بوده است. از آنجا که دربارۀ این خاندان تاکنون فقط یک کتاب مفصل به نام تاریخ­نامۀ هرات به زبان فارسی باقی مانده و به چاپ رسیده است، انتشار این اثر حائز اهمیت خواهد بود؛ علی­الخصوص که دربارۀ اواخر کار این سلسله و انقراضشان مکمل منبع قبلی است.

 

 

کتابشناسی:

 تاریخ سلاطین کرت (فارسی)

حافظ ابرو (درگذشتۀ حدود 833 هـ . ق)

تصحیح: میرهاشم محدث

تهران: 1389ـ 287 ص/ قطع وزیری

شابک: 1-96-8700-964-978

میراث مکتوب: 198