شاهنامه از دست‌نویس تا متن

میراث مکتوب- شاهنامه از دست­نویس تا متن شامل مجموعه مقالات پراکندۀ دکتر جلال خالقی مطلق در زمینۀ شاهنامه پژوهی و نقد و ارزیابی برخی از دست­نویس­ها و نسخه­های آن، اهمیت آنها و دیگر مقالات مرتبط با تصحیح شاهنامه است.

همچنین شماری از این مقالات در زمینۀ روش­های تصحیح متن در ایران، و روش تنظیم نسخه­بدل­ها و ... در این اثر ارائه شده است.

 

 

کتابشناسی:

شاهنامه از دست‌نویس تا متن (فارسی)

[جستارهایی در معرفی و ارزیابی دستنویسهای شاهنامه و روش تصحیح انتقادی متن]

جلال خالقی مطلق

تهران: 1390 ـ   595 ص/ قطع وزيری

شابک: 9-013-203-600-978

میراث مکتوب: 213