کتابشناسی فردوسی و شاهنامه

میراث مکتوب- کتابشناسی فردوسی و شاهنامه دربرگیرندۀ مقالات و کتاب­هایی است که از آغاز نوشته­های پژوهشی تا سال 1385 ش به زبان­های شرقی و غربی دربارۀ فردوسی و شاهنامه منتشر شده است. همچنین فهرستی از نسخه­های خطّی و نیز چاپ­های متن شاهنامه در آن درج شده است.

این اثر نخستین بار در سال 1347 ش منتشر شد و اینک چاپ جدید آن از سوی این مرکز با افزایش شمار مقالات شناسانده شده و برخی بخش­های افزوده که حدود شش هزار مدخل شده است. همراه با نمایه­های ضروری در دسترس پژوهشگران قرار می­گیرد.

 

 

کتابشناسی:

کتابشناسی فردوسی و شاهنامه (فارسی)

[از آغاز نوشتههای پژوهشی تا سال 1385]

گردآوری: ایرج افشار

تهران: 1390 ـ 564 ص/ قطع وزيری

شابک: 8-007-203-600-978

میراث مکتوب: 215