ارج‌نامۀ ذبیح‌اللّه صفا

میراث مکتوب- دكتر ذبيحاللّه صفا در شمار نخستين استادان برجسته ادبيات در دانشگاه تهران و از اديبان نامدار معاصر ايران است؛ شهرت عمده او مرهون تاريخ ادبيات مفصّلى است كه آن را در هشت مجلد تا ابتداى دوران قاجار نوشته است. افزون بر اين، وى متون مهمى از ادب كهن فارسى را تصحيح كرده و همراه با تعليقات و توضيحات به چاپ رسانده است.

دكتر ذبيحاللّه صفا در سال 1290 در شهميرزاد سمنان ديده به جهان گشود و از نخستين كسانى بود كه از دانشگاه تهران رتبه دكترى گرفت و سالها رياست دانشكده ادبيات را بر عهده داشت و سرانجام در سال 1378 در لوبك آلمان چشم از جهان فروبست.

ششمين دفتر از مجموعه ارجنامههاى مركز پژوهشى ميراث مكتوب به بررسى و نقد آثار و متونى اختصاص يافته است كه از سوى اين استاد فقيد تصحيح و منتشر شده است.

 

 

کتابشناسی:

ارج‌نامۀ ذبیح‌اللّه صفا (فارسی)

[نقد و بررسی آثار و جستارهای متنشناسی]

به کوشش سید علـی آلداود

تهران: 1390- 622ص/ قطع وزیری

شابک: 1-006-203-600-978

میراث مکتوب: 216