بررسی ساختار ظاهری و محتوایی دفاتر توجیهات در عصر صفوی

میراث مکتوب- نشست «بررسی ساختار ظاهری و محتوایی دفاتر توجیهات در عصر صفوی» از سلسله نشست های هفته پژوهش به همت پژوهشکده اسناد سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران فردا چهارشنبه 24 آذرماه 1400 ساعت 10 برگزار می شود.

الهه محبوب فریمانی نویسنده کتاب «بررسی ساختار ظاهری و محتوایی دفاتر توجیهات در عصر صفوی» درباره این کتاب صحبت می کند. نگارنده در این کتاب بر مبنای اسناد دوره صفوی موجود در آستان قدس رضوی، ساختار ظاهری و محتوایی دفاتر توجیهات را بررسی کرده است.

شرکت در این نشست برای عموم آزاد است، و علاقه مندان می توانند برای حضور در این نشست به آدرس: https://vc.nlai.ir/pajohesh/  مراجعه کنند.