مسئلۀ ممکن بودن جهان: از ابن سینا تا لایب‌نیتس

میراث مکتوب- یکی از براهینی که امام الحرمین جوینی، متکلم اشعری، برای اثبات صانع می‌آورد بر اعتقاد به فضای لایتناهی و امکان آفریده شدن جهان در جای  دیگری از این فضا استوار است. ابن رشد این برهان را متاثر از نظر ابن  سینا در مورد تقسیم موجودات به واجب و ممکن می‌داند و رد می‌کند. در اوایل قرن هجدهم بحثی شبیه به این میان لایب‌نیتس و ساموئل کلارک، از هواداران نیوتن، در می‌گیرد. موضوع این درس گفتار توضیح این دو مجادله و بیان برخی از نتایج آنهاست.

سی‌‌ونهمین نشست از مجموعه درس‌گفتارهایی درباره‌ی بوعلی سینا در روز چهارشنبه ۲۴ آذر ساعت ۱۰ صبح به  «مسئله‌ی ممکن بودن جهان: از ابن سینا تا لایب‌نیتس» اختصاص دارد که با سخنرانی دکتر حسین معصومی‌همدانی به صورت مجازی پخش خواهد‌ شد.

علاقه‌مندان می‌توانند این برنامه را از اینستاگرام مرکز فرهنگی شهرکتاب به نشانی ketabofarhang، تلگرام این مرکز به نشانی bookcitycc و صفحه‌ی این مرکز در سایت آپارات پیگیری کنند.