پژوهشهایی در تاریخ علم

میراث مکتوب- اثر حاضر مجموعه مقالاتی است به زبان فارسی، انگلیسی و فرانسه درباره تاریخ ریاضیات، نجوم، مکانیک و پزشکی که مقالات فارسی آن در دو بخش فراهم آمده است. در بخش اول که شامل هفت مقاله است دیدگاه شماری از دانشمندان پرآوازه پیرامون برخی مباحث و مسائل دانشهای یاد شده مورد بررسی قرار گرفته است.

بخش دوم این اثر نیز شامل شش مقاله دربارۀ خواجه نصرالدین طوسی و مکتب علمی اوست. این مقالات به مناسبت برگزاری همایش میراث علمی و فلسفی خواجه نصیرالدین طوسی که در اسفند ماه 1389 برگزار شد، منتشر می­شود.

در بخش مقالات انگلیسی و فرانسه نیز شش مقاله در زمینه­های مختلف تاریخ علم گرد آمده است.

 

 

کتابشناسی:

پژوهشهایی در تاریخ علم (فارسی)

[مقالاتی دربارۀ تاریخ ریاضیات، نجوم، مکانیک و پزشکی]

گردآوری و ویرایش: جعفر آقایانی چاوشی

تهران: 1390- 454ص/ قطع وزيری

شابک: 4-018-203-600-978

میراث مکتوب: 222