مناظـرۀ بحـرالعلوم سید محمدمهـدی بروجـردی طباطبایی (1212 هـ . ق) با یهودیان ذوالکفل

میراث مکتوب- مناظرۀ بحرالعلوم محمد مهدی بروجردی طباطبایی (د. 1212 هـ ./1797م.) از معدود مناظرات مضبوط میان مسلمانان و به طور خاص شیعیان با یهودیان است. دیربازی است که اهمیت این مناظره برای پژوهشگران مباحث بین الادیانی آشکار شده است. اما برخی از پژوهشگران چنین تلقی کرده­اند که این مناظره دو تحریر متفاوت داشته است. این پژوهش با بررسی دست­نویسهای گزارش این مناظره این فرض را نامحتمل می­کند و نشان می­دهد که نگارش دست­نویسهای موجود همه باید براساس یک تحریر بوده باشند. علاوه بر این، کتاب حاضر شامل متن مصحح گزارش عربی و نیز تجربۀ فارسی آن است که احتمالا آن را چند دهۀ بعد محمد کاظم هزار جریبی (د. 1238 هـ ./1823-1822م.) تهیه کرده است.

 

 

کتابشناسی:

مناظـرۀ بحـرالعلوم سید محمدمهـدی بروجـردی طباطبایی (1212 هـ . ق) با یهودیان ذوالکفل (فارسی ـ عربی)

[گزارشهای عربی و فارسی]

مقدمه و تصحیح: زابینه اشمیتکه، رضا پورجوادی

ترجمۀ مقدمه به فارسی: احمدرضا رحیمی ریسه

تهران: 1390- 97 ص/ قطع وزیری

شابک: 6-027-203-600-978

میراث مکتوب: 230 / علوم و معارف اسلامی : 4