تاریخ بوشهر

میراث مکتوب- تاریخ بوشهر اثر ارزشمند شیخ محمدحسین سعادت (درگذشتة 1314ش) از رجال آزادی­خواه، ملی، نوگرا و پرتلاش عصر مشروطه و مدیر مدرسة سعادت بوشهر است. سعادت، در بخش مهمی از این کتاب، مشاهدات و اندیشه­های خود را دربارة اوضاع شهر و حوادث و وقایع آن دوره منعکس ساخته است.

با وجود گذشت نزدیک به یک قرن از تألیف کتاب، همچنان می­توان آن را اثری نه تنها کم­نظیر بلکه بی­نظیر دانست. این نکته‌ای درخور تأمل است که برای حدود دو قرن که بوشهر بندر اصلی ایران در جنوب و نیز مهم­ترین بندر ایران به شمار می‌آمد، تنها اثر مستقل و جامع دربارة تاریخ بوشهر که به دست ما رسیده همین کتاب سعادت است.

 

 

کتابشناسی:

تاریخ بوشهر (فارسی)

محمدحسین سعادت (1282-1354 هـ . ق)

تصحیح و تحقیق: عبدالرسول خیراندیش، عمادالدّین شیخالحکمایی

تهران: 1390- 371 ص/ قطع وزیری

شابک: 1-035-203-600-978

با همکاری نشر کازرونیه

میراث مکتوب: 235