از نسخه‌های استانبول

میراث مکتوب- کتاب حاضر، گزارش تحقیقی چند متن- دستنویس ارزشمند در موضوعات فلسفه، کلام و عرفان نظری است که اصل آنها در کتابخانه‌­های استانبول نگهداری می‌­شود. ترجمهٔ کهن­‌الملل والنحل شهرستانی، حدائق الحقایق زین­الدین کشی، چهار دانشنامة فلسفی از اثیرالدین ابهری، و نسخه‌هایی از نهایه الاقدام شهرستانی، شرح اشارات فخرالدین رازی، شرح اشارات نصیرالدین طوسی، تلخیص المحصل همو، اعجاز البیان صدرالدین قونوی و شرح فصوص الحکم عبدالرزاق کاشانی، متون و دستنویس‌هایی هستند که در این رساله معرفی شده‌اند.

 

 

کتابشناسی:

از نسخههای استانبول (فارسی)

[دستنویسهایی در فلسفه، کلام، عرفان]

سید محمد عمادی حائری

تهران: 1391- 167 ص/ قطع وزیری

شابک: 9-039-203-600-978

میراث مکتوب: 238