استاد بشر

میراث مکتوب- در این مجموعه مقالاتی پیرامون زندگی، آثار و اندیشه‌های خواجه نصیرالدین طوسی، در زمینه‌های مختلف علمی، فلسفی، کلامی، تاریخی و ... گرد آمده است. این مجموعه در واقع گوشه‌ای از پژوهش‌هایی است که در بیش از یک قرن دربارة خواجه نصیرالدین طوسی انجام شده است. برخی از این مقالات از لحاظ تاریخی اهمیت دارند، و برخی دیگر نیز تحقیقات و پژوهش‌های جدیدی است که به قلم شماری از اندیشه‌مندان ایرانی و خارجی به رشتة تحریر درآمده است و یا به درخواست ویراستاران برای درج در این مجموعه تألیف شده است.

 

کتابشناسی:

استاد بشر (فارسی)

[پژوهشهایی در زندگی، روزگار، فلسفه و علم خواجه نصیرالدّین طوسی]

گزینش و ویرایش: حسین معصومی همدانی، محمدجواد انواری

تهران: 1391- 520 ص/ قطع وزیری

شابک: 3-031-203-600-978

با همکاری مؤسسۀ مطالعات اسماعیلی (لندن)

میراث مکتوب: 239

 

شایستۀ تقدیر در بیست و دومین دورۀ کتاب فصل جمهوری اسلامی ایران (1391)