المُقنِع فی‌الحساب الهندی

میراث مکتوب- علی نسوی از ریاضیدانان قرن پنجم هجری است که در ری متولد شده و کتاب المقنع فی الحساب الهندی را به زبان فارسی نوشته و سپس آن را به زبان عربی ترجمه کرده است. متن فارسی کتاب موجود نیست و متن عربی آن دارای نسخه‌ای منحصر به فرد در کتابخانة لیدن است. موضوع این کتاب حساب هندی است که شامل اعمال جمع، تفریق، ضرب، تقسیم، جذر و کعب است که در چهار مقاله بر روی اعداد صحیح، اعداد کسری، اعداد صحیح و کسری و کسرهای شصت‌گانی به کار برده شده است. کتاب حاضر به صورت خلاصه نوشته شده و مطالب آن حالت خودآموز دارد. در مورد هر مطلب مثالی ذکر شده است.

 

 

کتابشناسی:

المُقنِع فی‌الحساب الهندی (فارسی)

علیبن احمد نَسَوی(393-493 هـ . ق)

مقدمه، تصحیح، ترجمه و تعلیقات: محمدمهدی کاوه یزدی و رضا افخمی عقدا

تهران: 1391- 261 ص / قطع وزیری

شابک: 8-036-203-600-978

میراث مکتوب: 241

شایستۀ تقدیر در سیزدهمین دورۀ همایش آئین بزرگداشت حامیان نسخ خطی (1392)