اهدای بخشی از کتابخانۀ شخصی مدیرعامل مؤسسۀ میراث مکتوب به کتابخانۀ استاد کابوزیا

میراث مکتوب- دکتر اکبر ایرانی، مدیرعامل مؤسسۀ پژوهشی میراث مکتوب، بخشی از کتابخانۀ شخصی خود را به کتابخانه عمومی استاد کامبوزیا در زاهدان اهدا کرد.

مدیر کتابخانه عمومی استاد کامبوزیا در زاهدان در پیامی نوشته است:

روز چهارشنبه 24 آذرماه 1400 مجموعه‌ای از کتاب‌های دکتر اکبر ایرانی که مانند همیشه نسبت به کتابخانه استاد کامبوزیا توجه خاصی داشته‌اند، به این کتابخانه اهدا شد. ایشان لطف فرموده‌اند و از کتابخانه شخصی خود تعداد 184 نسخه و 181 عنوان کتاب در موضوعات گوناگون و 41 عدد CD در عنوان‌های مختلف را به کتابخانۀ استاد کامبوزیا در زاهدان اهدا‌ نمودند. امیدوارم که این کتابخانه با ترویج فرهنگ مطالعه، در جامعه فرهنگی و اجتماعی استان سیستان و بلوچستان تأثیر بسزایی داشته باشد. از ریاست مؤسسه پژوهشی میراث مکتوب، جناب دکتر ایرانی گرامی کمال تشکر را دارم.

با احترام

مدیر کتابخانه عمومی استاد کامبوزیا در زاهدان