بزرگداشت دکتر سجاد آیدنلو برگزار می‌شود

میراث مکتوب- بزرگداشت دکتر سجاد آیدنلو، شاهنامه‌پژوه برجسته و استاد تمام ادبیات دانشگاه پیام نور ارومیه از سوی ایا ندانشگاه برگزار می‌شود.

دکتر آیدنلو جوانترین استاد تمام رشته زبان و ادبیات فارسی است که تا کنون 16 عنوان کتاب و 260 مقاله از او به چاپ رسیده است. وی برندۀ جایزۀ سرو ایرانی و صاحب نشان ملی و عالی فردوسی است. از وی به عنوان یکی از پنج شاهنامه‌شناس شاخص جهان نام برده شده است.

بزرگداشت دکتر سجاد آیدنلو روز یکشنبه 28 آذرماه 1400، ساعت 10، در سالن اجتماعات شهید سردار سلیمانی دانشگاه پیام نور ارومیه برگزار خواهد شد. این نشست همزمان از آدرس‌های اینستاگرامی زیر به صورت مستقیم پخش خواهد شد.

@azpnufarhangi

@urmiapnu_university