درگذشت ایران‌شناسِ ایران‌دوست، دکتر بِرت فراگنر

درگذشت ایران‌شناسِ ایران‌دوست، دکتر بِرت فراگنر را به جامعه علمی و ایران‌شناسان تسلیت می‌گویم. خدمات ارزشمند وی در معرفی فرهنگ ایرانی قابل تحسین است. وی در چاپ کتاب الابنیه عن حقایق الادویه که کهن‌ترین نسخه فارسی تاریخ‌دار در کتابخانۀ ملی وین است، مشوق اصلی میراث مکتوب بود که با مقدمۀ وی و دکتر علی‌اشرف صادقی و زنده‌یاد ایرج افشار به صورت نسخه‌برگردان (فاکسیمیله) منتشر شد.

پس از چاپ فهرست نسخه‌های خطی فارسی کتابخانۀ ملی وین که به همت استاد ایرج افشار فهرست‌نویسی شد، نسخۀ ختم الغرائب (تحفة العراقین) خاقانی شروانی کتابت 593 هجری، شناسایی و با مقدمۀ ایشان و همکاری انتشارات فرهنگستان علوم اتریش چاپ و با حضور زنده‌یاد فراگنر و دکتر نصرت‌اللّه رستگار در محل مؤسسه پژوهشی میراث مکتوب در سال 1385  رونمایی شد.

کوشش‌های پروفسور فراگنر برای معرفی فعالیت‌های مؤسسات ایرانی در حوزۀ مطالعات ایرانی ستودنی است. در سمینار تابستانۀ نسخه‌شناسی فارسی که به همت او در مهرماه 1387 با حضور جمعی از متخصصان نظیر زنده‌یاد ایرج افشار و مرحوم دکتر محسن جعفری مذهب و شادروان دکتر امر یزدان علیمردان از تاجیکستان در آکادمی علوم اتریش برگزار گردید، گام موثری برای معرفی نسخه‌های فارسی و مباحث نسخه‌شناسی برداشته شد.

 

 

روحش شاد و یادش گرامی.

 

اکبر ایرانی

مدیرعامل مؤسسۀ پژوهشی میراث مکتوب