نقش فرهنگ در بازنمایی عشق در آثار مولوی

میراث مکتوب- به‌مناسبت هفتۀ پژوهش، نشست مجازی «نقش فرهنگ در بازنمایی‌های ادبی؛ بازنمایی عشق در آثار مولوی» با سخنرانی علیرضا شعبانلو برگزار می‌شود.

این نشست در قالب مجموعه سخنرانی‌های پژوهشکدۀ زبان و ادبیات پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی برگزار خواهد شد.  

علاقه‌مندان می‌توانند روز یکشنبه، 28 آذرماه 1400، ساعت 14 تا 16 از طریق لینک زیر در این نشست مجازی حضور پیدا کنند.

http://webinar.ihcs.ac.ir/b/ihc-ziy-jio-ake