سام‌نامه

میراث مکتوب- منظومهٔ سام‌نامه حماسه‌ای عاشقانه است که بر محور عشق سام، جهان‌پهلوان ایرانی، به پریدخت، دختر فغفور چین، شکل گرفته است. این اثر به خاطر آمیختگی با همای و همایون تاکنون به اشتباه به خواجوی کرمانی نسبت داده شده بود؛ اما مصحّح در مقدّمه ثابت کرده است که سام‌نامه از او نیست و احتمالاً توسّط چند نفر در فاصله زمانی قرن هشتم تا یازدهم سروده شده و سراینده یا سرایندگان این اثر خواسته‌اند با آوردن شرح دلاوری‌ها، پهلوانی‌ها و دلدادگی‌های سام به زعم خود خلأ موجود در شاهنامه پیرامون این شخصیت را پر کنند. هرچند این اثر به لحاظ ویژگی‌های سبکي، زباني و ادبی متن یکدست و همگونی ندارد، اما بخش‌هايي از آن گنجينهٔ باارزشی از اطّلاعات اساطیری، واژه‌هاي کهن و صنایع ادبي می‌باشد.

 

 

کتابشناسی:

سام‌نامه (فارسی)

سراینده­ای ناشناس (سدۀ 7- 8)

تصحیح: وحید رویانی

تهران: 1392 (چ1)؛ 1397 (چ2)؛- 784 ص / قطع وزیری

شابک: 8-049-203-600-978

میراث مکتوب: 256