بررسی علمی پیوندهای زبانی بین زبان فارسی و اردو

میراث مکتوب- نشست‌ «بررسی علمی پیوندهای زبانی بین زبان فارسی و اردو» برگزار می‌شود.

این نشست‌ از سلسله نشست‌های بین‌المللی پیوندهای زبانی در ۳۰ آذر ۱۴۰۰ ساعت ۱۰ صبح (۱۱:۳۰ به وقت پاکستان) توسط گروه آموزش زبان فارسی به غیرفارسی‌زبانان انجمن زبان‌شناسی ایران با همکاری بنیاد سعدی و دانشگاه علامه طباطبائی برگزار خواهد شد.

محمد ناصر، رئیس بخش فارسی دانشکده خاورشناسی دانشگاه پنجاب، زهرا فلیحه‌کاظمی، رئیس گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه ال سی لاهور و محمد اقبال شاهد، رئیس گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه جی سی لاهور مهمانان این برنامه هستند و رضامراد صحرائی، استاد زبان‌شناسی کاربردی دانشگاه علامه طباطبائی و مدیر گروه آموزش زبان فارسی به غیرفارسی‌زبانان انجمن زبان‌شناسی ایران میزبان آن خواهد بود.

نشست‌ «بررسی علمی پیوندهای زبانی بین زبان فارسی و اردو» را می‌توان از نشانی‌های زیر در زمان اعلام‌شده دنبال کرد.

لینک‌های ورود:

https://meeting.atu.ac.ir/ch/international-research

https://www.skyroom.online/ch/atu/international-research