مثقب و کمانه، تخته سفته گری و تصویر آن ها در مینیاتورها

ميراث مكتوب - در دنباله يادداشت هايي كه پيش از اين درباره تصويرگري ابزار و صنايع كهن در مينياتورها نگاشته ايم، در يادداشت كنوني نيز به نمونه هاي ديگري از اين ابزار يعني «مثقب و كمانه» و «تخته سفته گري» و تصوير آن ها در نگاره ها خواهيم پرداخت.
آنچه در بالا مطالعه كرديد بخشي از مقاله «مثقب و کمانه، تخته سفته گری و تصویر آن ها در مینیاتورها» نوشته علي صفري آق قلعه است كه در دوره سوم، سال هشتم، شماره يكم، ارديبهشت 1392 در ماهنامه كتاب ماه علوم و فنون به چاپ رسيده است.

براي مطالعه متن كامل اين مقاله بر روي فايل زير كليك كنيد.