تحقیقات ادبی تاریخی دربارۀ حکیم نظامی گنجه‌ای

میراث مکتوب- سومین نشست تحقیقات ادبی تاریخی دربارۀ حکیم نظامی گنجه‌ای از سوی مرکز آموزش زبان فارسی به غیر فارسی‌زبانان دانشگاه تبریز و با همکاری دانشگاه بغداد و گروه درسی ادبیات فارسی آذربایجان شرقی برگزار می‌شود.

در این نشست سجاد آیدنلو، با موضوع «نظامی و فردوسی»، سعید شفیعیون با موضوع «گزارشی از ثبت روز بزرگداشت نظامی در تقویم»، مجید انور عباس با موضوع «نظامی در جهان عرب»، و فرزاد ضیایی حبیب‌آبادی با موضوع «نظامی و اصفهان» سخن خواهند گفت و مدیریت این نشست را نیز محمد طاهری خسروشاهی به عهده خواهد داشت.

سومین نشست تحقیقات ادبی تاریخی دربارۀ حکیم نظامی گنجه‌ای روز دوشنبه 29 آذرماه 1400 ساعت 12:30 برگزار می‌شود و علاقه‌مندان می‌توانند از طریق لینک زیر در این نشست حضور یابند.

Vc1.tabrizu.ac.ir/pltc