معرفی و بررسی دفتر ششم شاهنامه فردوسی

میراث مکتوب- به مناسبت انتشار دفتر ششم شاهنامه فردوسی با تصحیح انتقادی دکتر مهری بهفر از سوی نشر فرهنگ نو، اولین جلسه از سلسله نشست‌های عصر چهارشنبه‌های بخارا به معرفی و نقد و بررسی این اثر اختصاص یافته است.

این نشست با حضور معصومه خدادادی، مهری بهفر، حمیدرضا اردستانی رستمی و علی دهباشی در ساعت پنج بعدازظهر چهارشنبه یکم دی‌ماه 1400 در کتابفروشی فرهنگان فرشته برگزار و از نشانی‌های زیر به صورت مستقیم پخش می‌شود.

مهری بهفر، شاهنامه‌پژوه، نویسنده و سردبیر نشریهٔ ویژهٔ معرفی کتاب و ترویج کتابخوانی «رود» و عضو هیات علمی دانشگاه است.

از وی پیشتر کتاب «بازتاب»، نقدی بر برخی از آثار ادبیات داستانی معاصر ایران، «عشق در گذرگاه‌های شب‌زده» دربردارندهٔ بخشی از بررسی تطبیقی عاشقانگی در شعر معاصر و کلاسیک ایران و مقالاتی در زمینه شاهنامه، ادبیات روایی و جستارهایی دربارهٔ زنان در متن و فرهنگ منتشر شده است.

شاهنامهٔ فردوسی، تصحیح انتقادی و شرح یکایک ابیات، مجموعه‌ای است دربردارندهٔ طیفی از دانسته‌های بایسته برای فهم شاهنامه و تمعق در آن؛ از ریشه‌شناسی واژگان، بررسی تعابیر، اصطلاحات، کنایات متن و شرح لغات و طرح نکات فقه‌اللغوی تا بررسی درونمایه‌های اساطیری و مقایسه‌ٔ آن با متون همزمان و ناهمزمان با شاهنامه که سرانجام به ارائهٔ گزارشی از بیت می‌رسد.

این اثر که تصحیحی جدید از متن شاهنامه است، مبتنی بر روش «بینابینی» و  توجه تامّ به  ضبط «اکثر نسخ»  کتابت شده در قبل از نیمه قرن هشتم است.

اما هویت و شخصیت اصلی این اثر، در مقایسه با آثار دیگر در این زمینه، در گروِ درکِ توامان‌بودن و جدایی‌ناپذیری امر تصحیح و شرح است.

 

این نشست در کتابفروشی فرهنگان فرشته به نشانی: فرشته، خیابان فیاضی، بعد از چناران، پلاک ۵۰ برگزار و به صورت مستقیم از نشانی‌های زیر پخش می‌شود:

instagram.com/bukharamag

instagram.com/farhangan.ir